Αργία Καθαράς Δευτέρας

23 Φεβρουαρίου 2023

 

Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ, ως εξής:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 27 Φεβρουαρίου 2023, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 27 Φεβρουαρίου 2023, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.8.2022 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

  • Την Παρασκευή, 24.02.2023, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.
  • Το Σάββατο, 25.02.2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.
  • Την Κυριακή 26.02.2023 και την Καθαρά Δευτέρα 27.02.2023, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
  • Την Τρίτη, 28.02.2023, θα κυκλοφορήσουν οι απογευματινές εφημερίδες. Όσοι δημοσιογράφοι εργαστούν για τυχόν έκδοση πρωινής εφημερίδας θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

  • Το Σάββατο, 25.02.2023 θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι αθλητικές εφημερίδες.
  • Την Κυριακή 26.02.2023, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι αθλητικές εφημερίδες.
  • Την Καθαρά Δευτέρα, 27.02.2023, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα.
Facebook Twitter