Αργία Καθαράς Δευτέρας

11 Μαρτίου 2021

Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας ρυθμίζεται, σύμφωνα και με τις ισχύουσες ΣΣΕ ως εξής:

 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 15 Μαρτίου 2021, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 15 Μαρτίου 2021, οι συντάκτες του ΑΠΕ–ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3429/2005.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

–  Την Παρασκευή, 12.03.2021, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

–  Το Σάββατο, 13.03.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.

–  Την Κυριακή και την Καθαρά  Δευτέρα, 14.03.2021 και 15.03.2021 αντιστοίχως, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

– Την Τρίτη, 16.03.2021, θα κυκλοφορήσουν οι απογευματινές εφημερίδες. Όσοι δημοσιογράφοι εργαστούν για τυχόν έκδοση πρωινής εφημερίδας θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

 

 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

–    Το Σάββατο, 13.03.2021 θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι αθλητικές εφημερίδες.

–    Την Κυριακή 14.03.2021, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα.

–    Την Καθαρά Δευτέρα, 15.03.2021, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

–    Την Τρίτη, 16.03.2021, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

 

Facebook Twitter