Αργία Καθαράς Δευτέρας

26 Φεβρουαρίου 2020

Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας ρυθμίζεται, σύμφωνα και με τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ως εξής:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 2 Μαρτίου 2020, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, 2 Μαρτίου 2020, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

– Την Παρασκευή, 28.02.2020, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες κανονικά.

–  Το Σάββατο, 29.02.2020, θα εκδοθούν όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου.

–  Την Κυριακή, 01.03.2020 θα εκδοθούν όλες οι εκδόσεις της Κυριακής.

–  Την Καθαρά Δευτέρα, 02.03.2020 δεν θα εκδοθεί Κ Α Μ Ι Α εφημερίδα.

– Την Τρίτη, 03.03.2020, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.

 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

– Το Σάββατο, 29.02.2020 και την Κυριακή 01.03.2020, θα εκδοθούν όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

– Την Καθαρά Δευτέρα, 02.03.2020, δεν θα εκδοθεί Κ Α Μ Ι Α αθλητική εφημερίδα.

– Την Τρίτη, 03.03.2020, θα κυκλοφορήσουν όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

 

Facebook Twitter