Αργία Δεκαπενταύγουστου

10 Αυγούστου 2022

Η γιορτή της Παναγίας (15 Αυγούστου), όπως είναι γνωστό, είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Για τον λόγο αυτό:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Δευτέρας, 15 Αυγούστου 2022, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Δευτέρας, 15 Αυγούστου 2022, οι συντάκτες του ΑΠΕ–ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Την Παρασκευή, 12/08/2022, θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

Το Σάββατο, 13/08/2022, θα κυκλοφορήσουν όλες οι Κυριακάτικες εκδόσεις.

Την Κυριακή, 14/08/2022 και τη Δευτέρα, 15/08/2022, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

Την Τρίτη, 16/08/2022, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Την Παρασκευή, 12/08/2022, το Σάββατο, 13/08/2022 και την Κυριακή, 14/08/2022, θα κυκλοφορήσουν όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

Τη Δευτέρα, 15/08/2022, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα.

Την Τρίτη, 16/08/2022, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

Facebook Twitter