Αργία 28ης Οκτωβρίου

23 Οκτωβρίου 2020

Στην  εορτή-αργία της 28ης Οκτωβρίου θα ισχύσουν για την εργασία των συντακτών τα ακόλουθα:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ)

Την Τρίτη, 27.10.2020, θα  κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

Την Τετάρτη, 28.10.2020, θα κυκλοφορήσουν οι πρωινές και οι αθλητικές εφημερίδες.

Την Πέμπτη, 29.10.2020, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.

Την Παρασκευή, 30.10.2020 θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ΣΣΕ.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, εορτή του Αγίου Δημητρίου, οι συνάδελφοι που θα εργαστούν σε Μέσα που λειτουργούν εντός πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης θα αμειφθούν όπως προβλέπεται για τις ημέρες αργίας.

 

Facebook Twitter