Αργία 25ης Μαρτίου

12 Μαρτίου 2003

 

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

Την Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2003, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές και οι εφημερίδες που εκδίδονται τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, 25 Μαρτίου 2003, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.

Την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2003, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.

Την Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2003, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν και θα αμειφθούν, όπως κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες αργίες.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

Facebook Twitter