Αργία 25ης Μαρτίου

15 Μαρτίου 2004

 

Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

 
Την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2004, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες, πρωινές και απογευματινές.
Την Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2004, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.
Την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2004, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.
Το Σάββατο, 27 Μαρτίου 2004, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες, πρωινές και απογευματινές.
Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν και θα αμειφθούν, όπως κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες αργίες.
 
Facebook Twitter