Αργία 25ης Μαρτίου

20 Μαρτίου 2023

 

Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 25ης Μαρτίου ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ, ως εξής:

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία του Σαββάτου, 25 Μαρτίου 2023, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία του Σαββάτου, 25 Μαρτίου 2023, οι συντάκτες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.8.2022 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

  • Την Παρασκευή, 24.03.2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου.
  • Το Σάββατο, 25.03.2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.
  • Την Κυριακή 26.03.2023, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
  • Τη Δευτέρα 27.03.2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

  • Την Παρασκευή, 24.03.2023, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.
  • Το Σάββατο, 25.03.2023, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.
  • Την Κυριακή 26.03.2023, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα.
  • Τη Δευτέρα 27.03.2023, θα κυκλοφορήσουν όλες οι αθλητικές εκδόσεις της Δευτέρας.

 

 

Facebook Twitter