Αργία 25ης Μαρτίου

22 Μαρτίου 2022

Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 25ης Μαρτίου ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ, ως εξής:

 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Παρασκευής, 25 Μαρτίου 2022, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Παρασκευής, 25 Μαρτίου 2022, οι συντάκτες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

– Την Παρασκευή, 25.03.2022, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

– Το Σάββατο, 26.03.2022, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις του Σαββάτου.

– Την Κυριακή 27.03.2022 θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες εκδόσεις.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

– Την Παρασκευή, 25.03.2022, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

–  Το Σάββατο, 26.03.2022 και την Κυριακή 27.03.2022, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

 

 

Facebook Twitter