Αργία 25ης Μαρτίου

22 Μαρτίου 2021

Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 25ης Μαρτίου ρυθμίζεται, σύμφωνα και με τις ισχύουσες ΣΣΕ ως εξής:

 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Κατά την αργία της Πέμπτης, 25 Μαρτίου 2021, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την αργία της Πέμπτης, 25 Μαρτίου 2021, οι συντάκτες του ΑΠΕ–ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3429/2005.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

–  Την Τετάρτη, 24.03.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

–  Την Πέμπτη, 25.03.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.

–  Την Παρασκευή, 26.03.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ)

–  Την Τετάρτη, 24.03.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.

–  Την Πέμπτη, 25.03.2021, δε θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.

–  Την Παρασκευή, 26.03.2021, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες  οι αθλητικές εφημερίδες.

 

 

Facebook Twitter