Αρχίζει η περίοδος αιτήσεων εγγραφής στην ΕΣΗΕΜ-Θ

1 Νοεμβρίου 2016

Αρχίζει σήμερα, Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή νέων μελών στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ένωσης έως τη 1 μ.μ. της 30ής Δεκεμβρίου 2016.

Μετά την ημερομηνία αυτή καμία αίτηση και κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνουν δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εδώ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Facebook Twitter