Αρχαιρεσίες στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

26 Μαΐου 2005
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προκήρυξε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, που στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθούν στις 16 Ιουνίου Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα αρθ. 15, 25 και 26 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.,
α) Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. εκλέγει ένα (1) τακτικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα (1) αναπληρωματικό.
β) Ένα (1) τακτικό μέλος για την Εξελεγκτική Επιτροπή του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ένα (1) αναπληρωματικό.
γ) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2) αντίγραφα στη Γραμματεία της Ένωσης έως και την Πέμπτη 9 Ιουνίου και ώρα 13.00.
δ) Όλοι οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο.
ε) Δικαίωμα εκλογής έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια ως μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
στ) Εκλέγεται εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Ο αμέσως επόμενος ορίζεται ως αναπληρωματικός.
ζ) Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5) από τις 10.00 έως τις 15.00.
στ) Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. είναι ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Αντίθετα, δεν είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους των Πειθαρχικών Συμβουλίων ή των Εργασιακών Εκπροσώπων.
 
Facebook Twitter