Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

19 Μαρτίου 2011
 
 
Σήμερα, 19 Μαρτίου 2011, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Απολογισμός χρήσης 2010. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2011.
  4. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
  5. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.
  6. Συζήτηση για εργασιακά θέματα (έπειτα από αίτημα μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ)
  7. Αίτημα επανεγγραφής
Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 241 από τα 782 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 208. Βρέθηκαν στην κάλπη 208 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 208.
 
Κατά τη διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:
1.  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ψήφοι: Ναι: 124, Όχι:63, λευκά: 21.
 
2.   Απολογισμός χρήσεως 2010. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
Ψήφοι: Nαι: 138, Όχι: 51, λευκά: 19.
 
3.   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2011.
Ψήφοι: Nαι: 144, Όχι: 42, λευκά: 22.
 
4.   Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
Ψήφοι: Ναι: 162, Όχι: 34, λευκά: 12.
 
5.   Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.
Ψήφοι: Ναι: 155, Όχι: 36, λευκά: 17.
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Facebook Twitter