Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

8 Ιουνίου 2011
 

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης εξέτασε τις ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τα υποψήφια μέλη και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην
ΕΣΗΕΜ-Θ ως δόκιμα μέλη οι:
 
1.
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης
2.
Ιωάννης Παπαϊωάννου
3.
Λυδία Ελιόγλου
4.
Νικόλαος Κουλιανός
5.
Δημήτριος Γκαγκασούλης
6.
Χριστίνα Κανατάκη

 

 
 
Το Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ
 
Facebook Twitter