Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ

14 Μαΐου 2015

 

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης εξέτασε τις ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τα υποψήφια μέλη και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως δόκιμα μέλη οι:

 

 

  1.  

Σταμάτης Βαλασιάδης

  1.  

Λάζαρος Λαζάρου

  1.  

Τιμολέων Φακαλής

 

 

Facebook Twitter