Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

3 Μαΐου 2004
 
Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης που περάτωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων δοκίμων μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τους ενισταμένους και εξέτασε το φάκελο κάθε υποθέσεως ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε την εγγραφή των παρακάτω:

1.
Νικόλαος Μόσχοβος
2.
Αριστείδης Μιαούλης
3.
Νικόλαος Πέλπας
4.
Κωνσταντίνος Μαυρίδης
5.
Δημήτριος Τυχάλας
6.
Χριστίνα Σιγανίδου
7.
Ευμορφία Δημητρακοπούλου
8.
Θεόδωρος Φελάνης
9.
Πηνελόπη Τομπρή
10.
Κωνσταντίνα Γιαννούτσου
11.
Απόστολος Μιχαλίτσιος
12.
Παναγιώτης Μαυρίδης
13.
Βαρβάρα – Αγγελική Καζαντζίδου
14.
Χρήστος Μουτσάκης
15.
Παράσχος – Κωνσταντίνος Τσελεπίδης
16.
Κωνσταντίνος Κούσης
17.
Ευθύμιος Ιωαννίδης
18.
Χρήστος Χατζημίσης
19.
Στυλιανός Καραογλανίδης
Το Μικτό Συμβούλιο
της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
 
Facebook Twitter