Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

2 Μαΐου 2006

 

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης εξέτασε τις ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Αφού άκουσε τους ίδιους και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ως δόκιμα μέλη οι:

1.      

Άννα Θεοδωρίδου

2.      

Κωνσταντίνος Τσακίρης

3.      

Όλγα Νίκου

4.      

Στέφανος Σκλαβενίτης

5.      

Ελισάβετ Αγοραστού

6.      

Μαρία Στεφάνου

7.      

Παναγιώτης Στεφάνου

8.      

Γεώργιος Μπλαχοσαβένης

9.      

Σταύρος Κόλκας

10. 

Ελένη Καμπάκη

11. 

Χρήστος Κεσίσογλου

12. 

Αγγελική Πεΐτση

13. 

Χριστίνα Ταχιάου

14. 

Ελευθέριος Δούκας

15. 

Παύλος Σαριόγλου

16. 

Ευάγγελος Μάντζιαρης

Επίσης το Μικτό Συμβούλιο έκανε δεκτή την ένσταση που υποβλήθηκε κατά της εγγραφής του Νικόλαου Χαζαρίδη ως δόκιμου μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., και ακύρωσε την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Μικτό Συμβούλιο

της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

 

Facebook Twitter