Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

27 Ιουνίου 2007
 
Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης εξέτασε τις ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τους ίδιους και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ως δόκιμα μέλη οι:
 
1. Κουζούφη Μαρία
2. Βασβάνη Λεμονιά
3. Μπάσιας Δημήτριος
 
Το Μικτό Συμβούλιο
της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
 
Facebook Twitter