Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

20 Μαΐου 2008

 

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης εξέτασε τις ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τους ίδιους και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. ως δόκιμα μέλη οι:

 

1.        

Χρυσοβαλάντης Λιόλιος

2.        

Παναγιώτης Ζιώγας

3.        

Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

4.        

Κωνσταντίνα Αντωνάκου

5.        

Μαρία Νίκου

6.        

Μαρία Ζαφειρίου

 

Το Μικτό Συμβούλιο

της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

 

Facebook Twitter