Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

20 Μαΐου 2009
 
Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης εξέτασε τις ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και άλλες υποθέσεις της αρμοδιότητάς του που αφορούσαν σε εγγραφές νέων μελών.

Αφού άκουσε τα υποψήφια μέλη και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως δόκιμα μέλη οι:
 
1. Χρήστος Παυλίδης
 
2. Αλεξία Τσαουλίδου
 
3. Αναστασία Κρητικού
 
 
 
 
Το Μικτό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΜ-Θ
 
Facebook Twitter