Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

27 Απριλίου 2010
 
Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης εξέτασε τις
ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τα υποψήφια μέλη και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως δόκιμα μέλη οι:

 
1.
Αμπατζής Σόλων
15.
Παρασκευούδη-Καλπίδου Μαρία
2.
Αννουλίδου Βασιλική
16.
Πασαλίδου Ευανθία
3.
Αρναούτογλου Αθανάσιος
17.
Πασχάλης Παύλος
4.
Βακρατσάς Δημήτριος
18.
Πέτρου Χρήστος
5.
Βασιλειάδου Χρυσή
19.
Σιαλβέρα Θεοδώρα
6.
Γιακουμίδης Γεώργιος
20.
Σιαμίδης Γρηγόριος
7.
Γιαννουκάκου Αικατερίνη
21.
Σκουλαριώτης Εμμανουήλ
8.
Ζησόπουλος Στέφανος
22.
Στολάκης Ευάγγελος
9.
Ηλιοπούλου Σοφία
23.
Σύρπου Κωνσταντούλα
10.
Κεσίδου Ελένη
24.
Τοπαρλάκη Μαριάνθη
11.
Κωστάκου Θέκλα
25.
Τσολακίδης Γεώργιος
12.
Κωστογλίδου Χριστίνα
26.
Φιλαργυρόπουλος Φώτιος
13.
Πανούσης Σταύρος
27.
Χριστόδουλος Ευάγγελος
14.
Παπαδανιήλ Δανιήλ
 
 
 
Το Μικτό Συμβούλιο επικύρωσε επίσης την εγγραφή της Λούσης Μελκονιάν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, απορρίπτοντας σχετική ένσταση που είχε υποβληθεί.
 
 
Το Μικτό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΜ-Θ
 
Facebook Twitter