Αποτελέσματα Μικτού Συμβουλίου

9 Απριλίου 2014

 

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης εξέτασε τις ενστάσεις των υποψηφίων δοκίμων μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τα υποψήφια μέλη και έλεγξε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, με ψηφοφορία αποφάσισε να εγγραφούν στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως δόκιμα μέλη οι:

1.  Στυλιανός Παρθενάκης

2.  Αθανάσιος Σοφιανός

3.  Αθανάσιος Κληματσίδας

Επίσης, το Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να επανεγγραφούν στο μητρώο μελών οι Αναστασία Τσιβγούλη και Ειρήνη Λιούμη.

 

Facebook Twitter