Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης ΕΣΗΕΜ-Θ

7 Ιουνίου 2022

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απολογισμός χρήσης 2021. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2022.
  4. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
  5. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 120 από τα 916 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 84. Βρέθηκαν στην κάλπη 84 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 84.

Κατά τη διαλογή οι ψήφοι που καταμετρήθηκαν για καθένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν οι ακόλουθες:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφοι: Ναι: 66 Όχι: 13, Λευκά: 3.

  1. Απολογισμός χρήσης 2021. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Ψήφοι: Nαι: 69, Όχι: 13, Λευκά: 2.

  1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2022.

Ψήφοι: Nαι: 60, Όχι: 13, Λευκά: 6.

  1. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

Ψήφοι: Ναι: 72, Όχι: 7, Λευκά: 2.

  1. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

Ψήφοι: Ναι: 72, Όχι: 9, Λευκά: -.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter