Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης

4 Ιουνίου 2003

 

Σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου 2003 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με θέματα:

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 

2. Απολογισμός χρήσεως 2002. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2003.
 

4. Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης.
 

5. Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξη απεργίας.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 244 από τα 542 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 103.

Βρέθηκαν στην κάλπη 103 ψηφοδέλτια. Από αυτά 102 ήταν έγκυρα και 1 άκυρο.

Κατά την διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψήφοι Nαι: 73, Όχι: 20, λευκά: 8.

Απολογισμός χρήσεως 2002. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Ψήφοι Nαι: 82, Όχι: 16, λευκά: 4.

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2003. Ψήφοι Nαι: 81, Όχι: 12, λευκά: 5.

Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης. Ψήφοι Ναι: 94, Όχι: 4, λευκά: 3.

Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξης απεργίας. Ψήφοι Ναι: 88, Όχι: 8, λευκά: 4.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter