Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης

19 Μαΐου 2004
 
Σήμερα, Τετάρτη 19 Μαΐου 2004, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με θέματα:

1.
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.
Απολογισμός χρήσεως 2003. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
3.
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2004.
4.
Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης.
5.
Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξη απεργίας.
6.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 292 από τα 582 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 95.
Βρέθηκαν στην κάλπη 95 ψηφοδέλτια. Από αυτά 95 ήταν έγκυρα.
Για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής έλαβαν: Αθανασία Μπαχτσεβάνη: 63 ψήφους, Βασίλειος Σολιόπουλος: 54 ψήφους, Όλγα Γκάλη: 52 ψήφους, Βασίλης Κυριακούλης: 50 ψήφους.
Κατόπιν αυτού, εκλέγονται οι: Αθανασία Μπαχτσεβάνη, Βασίλειος Σολιόπουλος, Όλγα Γκάλη ως τακτικά μέλη και ο Βασίλης Κυριακούλης ως αναπληρωματικό.
Επίσης, κατά την διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:
1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψήφοι Nαι: 72, Όχι: 15, λευκά: 9.
2. Απολογισμός χρήσεως 2003. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Ψήφοι Nαι: 76, Όχι: 7, λευκά: 12.
3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2004. Ψήφοι Nαι: 76, Όχι: 6, λευκά: 12.
4. Εξουσιοδότηση για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ε.Ρ.Τ., Ε.Ι.Η.Ε.Α., με Δ.Ε.Π.Θ.Ε., με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με τον Σύνδεσμο Περιφερειακού Τύπου καθώς και με καθένα από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης. Ψήφοι Ναι: 90, Όχι: 2, λευκά: 8.
5. Εξουσιοδότηση για στάσεις εργασίας και κήρυξη απεργίας. Ψήφοι Ναι: 91, Όχι: 3, λευκά: 6.
 
Facebook Twitter