Αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης

19 Μαΐου 2012

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2012 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέματα:

 1.  

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

 1.  

Απολογισμός χρήσεως 2011. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

 1.  

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2012.

 1.  

Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με καθέναν από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

 1.  

Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

 1.  

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

 

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 209 από τα 837 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 189. Βρέθηκαν στην κάλπη 189 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 189.

Κατά τη διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:

 1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψήφοι: Ναι: 125, Όχι: 56, λευκά: 8.

 1. Απολογισμός χρήσεως 2011. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Ψήφοι: Nαι: 129, Όχι: 48, λευκά: 12.

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2012.

Ψήφοι: Nαι: 122, Όχι: 50, λευκά: 17.

 1. Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

Ψήφοι: Ναι: 143, Όχι: 41, λευκά: 5.

 1. Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

Ψήφοι: Ναι: 140, Όχι: 37, λευκά: 12.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter