Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης

24 Μαΐου 2008

 

Σήμερα, 24 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με θέματα:

1. 

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

2. 

Απολογισμός χρήσεως 2007. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

3. 

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2008.

4. 

Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με καθέναν από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.

5. 

Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών.

6. 

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

 Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 266 από τα 737 τακτικά μέλη. Ψήφισαν: 103. Βρέθηκαν στην κάλπη 103 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 102, άκυρο 1.

Κατά την διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά θέμα οι ακόλουθες:

1.Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψήφοι Ναι: 64, Όχι: 26, λευκά: 12.

2.Απολογισμός χρήσεως 2007. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοφορία για έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Ψήφοι Nαι: 69, Όχι: 24, λευκά: 9.

3.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 2008. Ψήφοι Nαι: 77, Όχι: 17, λευκά: 8.

4.Εξουσιοδότηση για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με τη ΔΕΠΘΕ, τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης, την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων καθώς και με καθέναν από τους ιδιοκτήτες Ρ/Τ Μέσων Μακεδονίας-Θράκης και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη. Ψήφοι Ναι: 84, Όχι: 10, λευκά: 8.

5.Εξουσιοδότηση για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιών. Ψήφοι Ναι: 82, Όχι: 9, λευκά: 11.

6.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής: Τακτικά μέλη εκλέγονται οι Στεφανοπούλου Φωτεινή, Γκάλη Όλγα, Χαρίση Φανή. Αναπληρωματικοί ορίζονται οι Πιπερίδης Δημήτρης, Ουζουνίδης Δημήτρης, Αλχατζίδης Σταύρος, Δένη Ευδοξία.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή 

Στεφανοπούλου Φωτεινή

Γκάλη Όλγα

Χαρίση Φανή

 

 

Facebook Twitter