Αποτελέσματα εκλογών της 31ης Μαΐου

1 Ιουνίου 2008
 
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις 24 Μαΐου 2008 και συνεδρίασε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Καταστατικού που έγιναν για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος, ανακοινώνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 
Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 568 έγκυρα, 11 άκυρα και 11 λευκά.
 
Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.
 
Γ. Για την εκλογή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.
 
Δ. Για την εκλογή Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.
 
Ε. Για την εκλογή των πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 549 έγκυρα, 18 άκυρα και 23 λευκά.
 
 
Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα», που έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) ψήφους, καταλαμβάνει τρεις (3) έδρες στο Δ.Σ.
2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι – Ανανέωση Τώρα», που έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ψήφους, καταλαμβάνει τρεις (3) έδρες.
3. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία – Προοπτική», που έλαβε εκατόν δεκαέξι (116) ψήφους, καταλαμβάνει δύο (2) έδρες.
4. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος», που έλαβε πενήντα τέσσερις (54) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα.
5. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Σε Δράση», που έλαβε σαράντα (40) ψήφους, δεν καταλαμβάνει έδρα.
 
 
Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα», που έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι – Ανανέωση Τώρα», που έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
3. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία – Προοπτική», που έλαβε εκατόν δεκαέξι (116) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
4. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος» έλαβε τριάντα τέσσερις (34) ψήφους και δεν καταλαμβάνει έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
 
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς προτιμήσεως:
 
 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

 

1.
Ακριτίδου Ειρήνη του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
είκοσι μία (21)
2.
Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
οκτώ (8)
3.
Γκίρμπας Ιωάννης του Πέτρου
έλαβε ψήφους
 είκοσι μία (21)
4.
Δεργιαδές Φίλιππος του Λεωνίδα
έλαβε ψήφους
είκοσι μία (21)
5.
Μακρής Δημήτριος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
 είκοσι (20)
6.
Μαργαριτίδου Στυλιανή του Σωτηρίου
έλαβε ψήφους
δεκαεπτά (17)
7.
Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
 είκοσι οκτώ (28)
8.
Μεχμέτ Σερήφ του Μουσταφά
έλαβε ψήφους
δεκατέσσερις (14)
9.
Μπίκας Χαράλαμπος του Σπυρίδωνα
έλαβε ψήφους
 τριάντα έξι (36)
10.
Νικολάου Αθανάσιος του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
 δεκαέξι (16)
11.
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου
έλαβε ψήφους
δέκα (10)
  
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου
έλαβε ψήφους
 εκατόν εξήντα πέντε (165)
2.
Γρηγοριάδης Σωφρόνιος (Φάνης) του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
τριάντα εννέα (39)
3.
Ζερβοχωρίτου Μαρία του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
 είκοσι μία (21)
4.
Καντούρης Κωνσταντίνος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
εβδομήντα τρεις (73)
5.
Καραμπάσης Βασίλειος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 δεκαοκτώ (18)
6.
Κώστογλου Ξάνθος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
δεκαεπτά (17)
7.
Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
 πενήντα (50)
8.
Παπαδημούλης Βασίλειος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν δεκαπέντε (115)
9.
Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου
έλαβε ψήφους
 τριάντα (30)
10.
Πλήκα Μαρία του Αναστασίου
έλαβε ψήφους
σαράντα εννέα (49)
11.
Ρεπανάς Αντώνιος του Σταύρου
έλαβε ψήφους
 ογδόντα μία (81)
12.
Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
σαράντα εννέα (49)
13.
Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 ενενήντα μία (91)
14.
Χατζηεμμανουήλ Μαρία-Μάρνη του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
 τριάντα τέσσερις (34)
15.
Χάτσιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
σαράντα δύο (42)
 
 
Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι πέντε (125)
2.
Αλεξανδρή Στυλιανή του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι (20)
3.
Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 πενήντα τέσσερις (54)
4.
Βουτσικάκης Αναστάσιος του Θεόδωρου
έλαβε ψήφους
δώδεκα (12)
5.
Καστάνης Γεώργιος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
 είκοσι πέντε (25)
6.
Κοντογουλίδης Βασίλειος του Ηλία
έλαβε ψήφους
εβδομήντα (70)
7.
Κυφωνίδης Ιωάννης του Αβραάμ
έλαβε ψήφους
 σαράντα δύο (42)
8.
Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
τριάντα εννέα (39)
9.
Νασιάδης Θωμάς (Μάκης) του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
 πενήντα μία (51)
10.
Πέτροβιτς Δημήτριος του Θεόδωρου
έλαβε ψήφους
πενήντα πέντε (55)
11.
Σιδηροπούλου Μελανία (Μελίνα)του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
 τριάντα τέσσερις (34)
12.
Τότσικας Γεώργιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
σαράντα έξι (46)
13.
Φωτόπουλος Νικόλαος του Παύλου
έλαβε ψήφους
 τριάντα (30)
14.
Χανός Παναγιώτης του Σεραφείμ
έλαβε ψήφους
εξήντα τέσσερις (64)
  
Δ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»:

 

1.
Αλεξιάδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
 είκοσι επτά (27)
2.
Ανανιάδου Άννα του Χρήστου
έλαβε ψήφους
τριάντα μία (31)
3.
Βασβατέκη Καλλιρρόη του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εννέα (9)
4.
Ντάβου Κωνσταντίνα του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
εννέα (9)
5.
Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
 είκοσι τρεις (23)
6.
Στρίκος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
είκοσι πέντε (25)
  
Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

 

1.
Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία
έλαβε ψήφους
σαράντα τρεις (43)
2.
Αμπατζή Μαρία του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
δεκαοκτώ (18)
3.
Αυγέρη Θεοδώρα του Πέτρου
έλαβε ψήφους
 σαράντα πέντε (45)
4.
Βήττας Χρήστος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι οκτώ (28)
5.
Ζάχου Ελένη του Βασιλείου
έλαβε ψήφους
 δεκαεννέα (19)
6.
Ηλιάδης Νικόλαος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
σαράντα (40)
7.
Θεοδωροπούλου Καλλιόπη (Πόπη) του Σταύρου
έλαβε ψήφους
 είκοσι δύο (22)
8.
Καραμητρούσης Κωνσταντίνος (Ντίνος) του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
τριάντα (30)
9.
Καρανδεινός Αντώνιος του Ματθαίου-Νικολάου
έλαβε ψήφους
 είκοσι έξι (26)
10.
Καρράς Νικόλαος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
τριάντα τέσσερις (34)
11.
Κουσιοπούλου Ευανθία του Νικολάου
έλαβε ψήφους
 δεκαεπτά (17)
12.
Λιάμης Λεωνίδας του Σπυρίδωνα
έλαβε ψήφους
είκοσι τέσσερις (24)
13.
Μαυρίδης Αντώνιος του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
 δώδεκα (12)
14.
Ντόζης Δημήτριος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
πενήντα δύο (52)
15.
Προκοπίδου Σοφία του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 είκοσι επτά (27)
16.
Σπιτσέρης Νικόλαος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι μία (21)
17.
Σταμπουλής Αναστάσιος του Σωκράτη
έλαβε ψήφους
 δεκαέξι (16)
18.
Σφυρή Αντιγόνη του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
δεκαοκτώ (18)
19.
Φωκιανίδης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού
έλαβε ψήφους
 πενήντα τέσσερις (54)
20.
Χριστάρα Θεοφίλη του Αριστοτέλη
έλαβε ψήφους
είκοσι επτά (27)
 
 ΣΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

 

1.
Λουκοβίκας Μιχαήλ του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 δεκατέσσερις (14)
2.
Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Χρήστου
έλαβε ψήφους
είκοσι (20)
            
Ζ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Δραγώγιας Δημήτριος του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
 εξήντα (60)
2
Κυριακούλης Βασίλειος του Σωκράτη
έλαβε ψήφους
πενήντα δύο (52)
3.
Περιστεράκης Περιστέρης του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
είκοσι επτά (27)
  
Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Κουφοκώστας Δημήτριος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
 τριάντα μία (31)
2.
Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
 σαράντα πέντε (45)
3.
Χατζηπαντελής Θεόδωρος του Συναχέρη
έλαβε ψήφους
 πενήντα δύο (52)
  
Θ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

 

1.
Αγγελόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 
έλαβε ψήφους
είκοσι επτά (27)
2.
Κατσάρας Βασίλειος του Γεωργίου  
έλαβε ψήφους
σαράντα επτά (47)
3.
Σαπρανίδης Αιμίλιος του Ιωάννη 
έλαβε ψήφους
είκοσι εννέα (29)
           
Έτσι, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Βοϊτσίδης Μόσχος
2.
Παπαδημούλης Βασίλειος
3.
Χαλεπλίδου Χριστίνα
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Αδάμ Γεώργιος
2.
Κοντογουλίδης Βασίλειος
3.
Χανός Παναγιώτης
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.
Φωκιανίδης Αναστάσιος
2.
Ντόζης Δημήτριος
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

 

1.
Μπίκας Χαράλαμπος
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Δραγώγιας Δημήτριος
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Χατζηπαντελής Θεόδωρος
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.
Κατσάρας Βασίλειος
 
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 ήταν έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Αστεριάδου Καλλιόπη (Πόπη) του Ευστρατίου
έλαβε ψήφους
ογδόντα δύο (82)
2
Γιαννούλης Χρήστος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν τριάντα έξι (136)
3.
Γκίνος Γρηγόριος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
σαράντα εννέα (49)
4.
Κανάρης Εμμανουήλ του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
εκατόν μία (101)
5.
Καραούλη Μαρία του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
ογδόντα εννέα (89)
6.
Κουτσαμπάρης Φώτιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εκατόν σαράντα επτά (147)
7.
Νικηφορίδης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
εξήντα έξι (66)
8.
Τσίγγανας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι (120)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Κουτσαμπάρης Φώτιος
2.
Γιαννούλης Χρήστος
3.
Τσίγγανας Αθανάσιος
 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 ήταν έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Γιαννακίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν εβδομήντα μία (171)
2
Καραγιαννίδης Ευκλείδης του Μιχαήλ
έλαβε ψήφους
εξήντα δύο (62)
3.
Μπαχτσεβάνη Αθανασία του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν σαράντα δύο (142)
4.
Παλαμάρκος Κωνσταντίνος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
είκοσι οκτώ (28)
5.
Πετρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
εκατόν δώδεκα (112)
6.
Τσαουσίδης Κλέαρχος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
εκατόν εξήντα οκτώ (168)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Γιαννακίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης)
2.
Τσαουσίδης Κλέαρχος
3.
Μπαχτσεβάνη Αθανασία
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 ήταν έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
ενενήντα οκτώ (98)
2
Γιαγκιόζης Φαίδων του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
πενήντα έξι (56)
3.
Γραμμενίδης Αντώνιος του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
τριάντα (30)
4.
Κολοκοτρώνης Άγγελος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
εκατόν δώδεκα (112)
5.
Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
εβδομήντα πέντε (75)
6.
Τελίδης Χρήστος του Αγγέλου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι τρεις (123)
7.
Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννου
έλαβε ψήφους
εκατόν δέκα τέσσερις (114)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Τελίδης Χρήστος
2.
Τσερβίνης Γεώργιος
3.
Κολοκοτρώνης Άγγελος
4.
Βουργουτζής Νικόλαος
5.
Στρατάκης Μιχαήλ
 
 
Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 549 ήταν έγκυρα, 18 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
σαράντα δύο (42)
2
Γεωργιάδης Γεώργιος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
πενήντα τρία (53)
3.
Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
εκατόν τριάντα μία (131)
4.
Θεολογίδης Σωτήριος του Κλεάρχου
έλαβε ψήφους
εξήντα τέσσερις (64)
5.
Καζαντζίδου Νικολέττα (Νικόλ) του Αλεξάνδρου
έλαβε ψήφους
ενενήντα μία (91)
6.
Καλιεντζίδης Γεώργιος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
σαράντα πέντε (45)
7.
Κεχαγιά Δήμητρα του Αντωνίου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι οκτώ (128)
8
Κουτσούκος Ηλίας του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εκατόν οκτώ (108)
9
Μπλιάτκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εκατόν επτά (107)
10.
Παζαράς-Λυκεσάς Απόστολος του Σωτηρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι εννέα (29)
11.
Πλάκας Ευάγγελος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
εκατόν πενήντα (150)
12.
Ρέτζιος Αναστάσιος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
εξήντα πέντε (65)
13.
Σκαμπαρδώνης Γεώργιος του Θωμά
έλαβε ψήφους
εκατόν επτά (107)
14.
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου
έλαβε ψήφους
τριάντα έξι (36)
15.
Τσίμπας Θωμάς του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
ενενήντα εννέα (99)
16.
Χαρισοπούλου Βασιλική του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
ενενήντα δύο (92)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Πλάκας Ευάγγελος
2.
Ζαφείρης Χρίστος
3.
Κεχαγιά Δήμητρα
4.
Κουτσούκος Ηλίας
5.
Μπλιάτκας Κωνσταντίνος (κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοψηφίας με τον Σκαμπαρδώνη Γεώργιο)
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Στεφανοπούλου Φωτεινή
Γκάλη Όλγα
Χαρίση Φανή
 
 

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις 24 Μαΐου 2008 και συνεδρίασε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Καταστατικού που έγιναν για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος, ανακοινώνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 
Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 568 έγκυρα, 11 άκυρα και 11 λευκά.
 
Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.
 
Γ. Για την εκλογή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.
 
Δ. Για την εκλογή Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.
 
Ε. Για την εκλογή των πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 549 έγκυρα, 18 άκυρα και 23 λευκά.
 
 
Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα», που έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) ψήφους, καταλαμβάνει τρεις (3) έδρες στο Δ.Σ.
2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι – Ανανέωση Τώρα», που έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ψήφους, καταλαμβάνει τρεις (3) έδρες.
3. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία – Προοπτική», που έλαβε εκατόν δεκαέξι (116) ψήφους, καταλαμβάνει δύο (2) έδρες.
4. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος», που έλαβε πενήντα τέσσερις (54) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα.
5. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Σε Δράση», που έλαβε σαράντα (40) ψήφους, δεν καταλαμβάνει έδρα.
 
 
Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα», που έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι – Ανανέωση Τώρα», που έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
3. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία – Προοπτική», που έλαβε εκατόν δεκαέξι (116) ψήφους, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
4. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος» έλαβε τριάντα τέσσερις (34) ψήφους και δεν καταλαμβάνει έδρα στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
 
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς προτιμήσεως:
 
 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

 

1.
Ακριτίδου Ειρήνη του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
είκοσι μία (21)
2.
Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
οκτώ (8)
3.
Γκίρμπας Ιωάννης του Πέτρου
έλαβε ψήφους
 είκοσι μία (21)
4.
Δεργιαδές Φίλιππος του Λεωνίδα
έλαβε ψήφους
είκοσι μία (21)
5.
Μακρής Δημήτριος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
 είκοσι (20)
6.
Μαργαριτίδου Στυλιανή του Σωτηρίου
έλαβε ψήφους
δεκαεπτά (17)
7.
Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
 είκοσι οκτώ (28)
8.
Μεχμέτ Σερήφ του Μουσταφά
έλαβε ψήφους
δεκατέσσερις (14)
9.
Μπίκας Χαράλαμπος του Σπυρίδωνα
έλαβε ψήφους
 τριάντα έξι (36)
10.
Νικολάου Αθανάσιος του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
 δεκαέξι (16)
11.
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου
έλαβε ψήφους
δέκα (10)
  
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου
έλαβε ψήφους
 εκατόν εξήντα πέντε (165)
2.
Γρηγοριάδης Σωφρόνιος (Φάνης) του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
τριάντα εννέα (39)
3.
Ζερβοχωρίτου Μαρία του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
 είκοσι μία (21)
4.
Καντούρης Κωνσταντίνος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
εβδομήντα τρεις (73)
5.
Καραμπάσης Βασίλειος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 δεκαοκτώ (18)
6.
Κώστογλου Ξάνθος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
δεκαεπτά (17)
7.
Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
 πενήντα (50)
8.
Παπαδημούλης Βασίλειος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν δεκαπέντε (115)
9.
Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου
έλαβε ψήφους
 τριάντα (30)
10.
Πλήκα Μαρία του Αναστασίου
έλαβε ψήφους
σαράντα εννέα (49)
11.
Ρεπανάς Αντώνιος του Σταύρου
έλαβε ψήφους
 ογδόντα μία (81)
12.
Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
σαράντα εννέα (49)
13.
Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 ενενήντα μία (91)
14.
Χατζηεμμανουήλ Μαρία-Μάρνη του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
 τριάντα τέσσερις (34)
15.
Χάτσιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
σαράντα δύο (42)
 
 
Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι πέντε (125)
2.
Αλεξανδρή Στυλιανή του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι (20)
3.
Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 πενήντα τέσσερις (54)
4.
Βουτσικάκης Αναστάσιος του Θεόδωρου
έλαβε ψήφους
δώδεκα (12)
5.
Καστάνης Γεώργιος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
 είκοσι πέντε (25)
6.
Κοντογουλίδης Βασίλειος του Ηλία
έλαβε ψήφους
εβδομήντα (70)
7.
Κυφωνίδης Ιωάννης του Αβραάμ
έλαβε ψήφους
 σαράντα δύο (42)
8.
Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
τριάντα εννέα (39)
9.
Νασιάδης Θωμάς (Μάκης) του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
 πενήντα μία (51)
10.
Πέτροβιτς Δημήτριος του Θεόδωρου
έλαβε ψήφους
πενήντα πέντε (55)
11.
Σιδηροπούλου Μελανία (Μελίνα)του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
 τριάντα τέσσερις (34)
12.
Τότσικας Γεώργιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
σαράντα έξι (46)
13.
Φωτόπουλος Νικόλαος του Παύλου
έλαβε ψήφους
 τριάντα (30)
14.
Χανός Παναγιώτης του Σεραφείμ
έλαβε ψήφους
εξήντα τέσσερις (64)
  
Δ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»:

 

1.
Αλεξιάδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
 είκοσι επτά (27)
2.
Ανανιάδου Άννα του Χρήστου
έλαβε ψήφους
τριάντα μία (31)
3.
Βασβατέκη Καλλιρρόη του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εννέα (9)
4.
Ντάβου Κωνσταντίνα του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
εννέα (9)
5.
Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
 είκοσι τρεις (23)
6.
Στρίκος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
είκοσι πέντε (25)
  
Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

 

1.
Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία
έλαβε ψήφους
σαράντα τρεις (43)
2.
Αμπατζή Μαρία του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
δεκαοκτώ (18)
3.
Αυγέρη Θεοδώρα του Πέτρου
έλαβε ψήφους
 σαράντα πέντε (45)
4.
Βήττας Χρήστος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι οκτώ (28)
5.
Ζάχου Ελένη του Βασιλείου
έλαβε ψήφους
 δεκαεννέα (19)
6.
Ηλιάδης Νικόλαος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
σαράντα (40)
7.
Θεοδωροπούλου Καλλιόπη (Πόπη) του Σταύρου
έλαβε ψήφους
 είκοσι δύο (22)
8.
Καραμητρούσης Κωνσταντίνος (Ντίνος) του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
τριάντα (30)
9.
Καρανδεινός Αντώνιος του Ματθαίου-Νικολάου
έλαβε ψήφους
 είκοσι έξι (26)
10.
Καρράς Νικόλαος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
τριάντα τέσσερις (34)
11.
Κουσιοπούλου Ευανθία του Νικολάου
έλαβε ψήφους
 δεκαεπτά (17)
12.
Λιάμης Λεωνίδας του Σπυρίδωνα
έλαβε ψήφους
είκοσι τέσσερις (24)
13.
Μαυρίδης Αντώνιος του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
 δώδεκα (12)
14.
Ντόζης Δημήτριος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
πενήντα δύο (52)
15.
Προκοπίδου Σοφία του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 είκοσι επτά (27)
16.
Σπιτσέρης Νικόλαος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι μία (21)
17.
Σταμπουλής Αναστάσιος του Σωκράτη
έλαβε ψήφους
 δεκαέξι (16)
18.
Σφυρή Αντιγόνη του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
δεκαοκτώ (18)
19.
Φωκιανίδης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού
έλαβε ψήφους
 πενήντα τέσσερις (54)
20.
Χριστάρα Θεοφίλη του Αριστοτέλη
έλαβε ψήφους
είκοσι επτά (27)
 
 ΣΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

 

1.
Λουκοβίκας Μιχαήλ του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
 δεκατέσσερις (14)
2.
Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Χρήστου
έλαβε ψήφους
είκοσι (20)
            
Ζ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Δραγώγιας Δημήτριος του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
 εξήντα (60)
2
Κυριακούλης Βασίλειος του Σωκράτη
έλαβε ψήφους
πενήντα δύο (52)
3.
Περιστεράκης Περιστέρης του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
είκοσι επτά (27)
  
Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Κουφοκώστας Δημήτριος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
 τριάντα μία (31)
2.
Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
 σαράντα πέντε (45)
3.
Χατζηπαντελής Θεόδωρος του Συναχέρη
έλαβε ψήφους
 πενήντα δύο (52)
  
Θ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

 

1.
Αγγελόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 
έλαβε ψήφους
είκοσι επτά (27)
2.
Κατσάρας Βασίλειος του Γεωργίου  
έλαβε ψήφους
σαράντα επτά (47)
3.
Σαπρανίδης Αιμίλιος του Ιωάννη 
έλαβε ψήφους
είκοσι εννέα (29)
           
Έτσι, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Βοϊτσίδης Μόσχος
2.
Παπαδημούλης Βασίλειος
3.
Χαλεπλίδου Χριστίνα
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Αδάμ Γεώργιος
2.
Κοντογουλίδης Βασίλειος
3.
Χανός Παναγιώτης
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.
Φωκιανίδης Αναστάσιος
2.
Ντόζης Δημήτριος
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :

 

1.
Μπίκας Χαράλαμπος
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.
Δραγώγιας Δημήτριος
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :

 

1.
Χατζηπαντελής Θεόδωρος
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.
Κατσάρας Βασίλειος
 
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 ήταν έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Αστεριάδου Καλλιόπη (Πόπη) του Ευστρατίου
έλαβε ψήφους
ογδόντα δύο (82)
2
Γιαννούλης Χρήστος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν τριάντα έξι (136)
3.
Γκίνος Γρηγόριος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
σαράντα εννέα (49)
4.
Κανάρης Εμμανουήλ του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
εκατόν μία (101)
5.
Καραούλη Μαρία του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
ογδόντα εννέα (89)
6.
Κουτσαμπάρης Φώτιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εκατόν σαράντα επτά (147)
7.
Νικηφορίδης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
εξήντα έξι (66)
8.
Τσίγγανας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι (120)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Κουτσαμπάρης Φώτιος
2.
Γιαννούλης Χρήστος
3.
Τσίγγανας Αθανάσιος
 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 ήταν έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Γιαννακίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν εβδομήντα μία (171)
2
Καραγιαννίδης Ευκλείδης του Μιχαήλ
έλαβε ψήφους
εξήντα δύο (62)
3.
Μπαχτσεβάνη Αθανασία του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
εκατόν σαράντα δύο (142)
4.
Παλαμάρκος Κωνσταντίνος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
είκοσι οκτώ (28)
5.
Πετρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
εκατόν δώδεκα (112)
6.
Τσαουσίδης Κλέαρχος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
εκατόν εξήντα οκτώ (168)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Γιαννακίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης)
2.
Τσαουσίδης Κλέαρχος
3.
Μπαχτσεβάνη Αθανασία
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 548 ήταν έγκυρα, 19 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
ενενήντα οκτώ (98)
2
Γιαγκιόζης Φαίδων του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
πενήντα έξι (56)
3.
Γραμμενίδης Αντώνιος του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
τριάντα (30)
4.
Κολοκοτρώνης Άγγελος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
εκατόν δώδεκα (112)
5.
Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
εβδομήντα πέντε (75)
6.
Τελίδης Χρήστος του Αγγέλου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι τρεις (123)
7.
Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννου
έλαβε ψήφους
εκατόν δέκα τέσσερις (114)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Τελίδης Χρήστος
2.
Τσερβίνης Γεώργιος
3.
Κολοκοτρώνης Άγγελος
4.
Βουργουτζής Νικόλαος
5.
Στρατάκης Μιχαήλ
 
 
Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
 
Βρέθηκαν 590 ψηφοδέλτια από τα οποία 549 ήταν έγκυρα, 18 άκυρα και 23 λευκά.

 

1.
Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
σαράντα δύο (42)
2
Γεωργιάδης Γεώργιος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
πενήντα τρία (53)
3.
Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
εκατόν τριάντα μία (131)
4.
Θεολογίδης Σωτήριος του Κλεάρχου
έλαβε ψήφους
εξήντα τέσσερις (64)
5.
Καζαντζίδου Νικολέττα (Νικόλ) του Αλεξάνδρου
έλαβε ψήφους
ενενήντα μία (91)
6.
Καλιεντζίδης Γεώργιος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
σαράντα πέντε (45)
7.
Κεχαγιά Δήμητρα του Αντωνίου
έλαβε ψήφους
εκατόν είκοσι οκτώ (128)
8
Κουτσούκος Ηλίας του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εκατόν οκτώ (108)
9
Μπλιάτκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
εκατόν επτά (107)
10.
Παζαράς-Λυκεσάς Απόστολος του Σωτηρίου
έλαβε ψήφους
είκοσι εννέα (29)
11.
Πλάκας Ευάγγελος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
εκατόν πενήντα (150)
12.
Ρέτζιος Αναστάσιος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
εξήντα πέντε (65)
13.
Σκαμπαρδώνης Γεώργιος του Θωμά
έλαβε ψήφους
εκατόν επτά (107)
14.
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου
έλαβε ψήφους
τριάντα έξι (36)
15.
Τσίμπας Θωμάς του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
ενενήντα εννέα (99)
16.
Χαρισοπούλου Βασιλική του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
ενενήντα δύο (92)
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.
Πλάκας Ευάγγελος
2.
Ζαφείρης Χρίστος
3.
Κεχαγιά Δήμητρα
4.
Κουτσούκος Ηλίας
5.
Μπλιάτκας Κωνσταντίνος (κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοψηφίας με τον Σκαμπαρδώνη Γεώργιο)
Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Στεφανοπούλου Φωτεινή
Γκάλη Όλγα
Χαρίση Φανή

 

 

Facebook Twitter