Αποτελέσματα εκλογών για τον ΕΔΟΕΑΠ

30 Μαρτίου 2017

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων της ΕΣΗΕΜ-Θ στον ΕΔΟΕΑΠ. Ψήφισαν εκατόν ενενήντα οκτώ (198). Βρέθηκαν εκατόν ενενήντα δύο (192) έγκυρα ψηφοδέλτια, τέσσερα (4) λευκά και δύο (2) άκυρα.

Έλαβαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1.

Νεστορίδης Παναγιώτης

131

Εκλέγεται

2.

Σπυριδωνίδης Ευάγγελος

 56

Αναπληρωματικό μέλος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1.

Μοσχούλας Άγγελος

     113

Εκλέγεται

2.

Χαραλαμπίδης Παναγιώτης

      71

Αναπληρωματικό μέλος

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter