Αποτελέσματα εκλογών για τον ΕΔΟΕΑΠ

11 Ιουνίου 2003

 

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Ψήφισαν διακόσιοι δεκαπέντε (215). Βρέθηκαν διακόσια τέσσερα (204) έγκυρα και έντεκα (11) άκυρα.

Έλαβαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Νέγρης Ιωάννης 71 Εκλέγεται
2. Μυλαράκης Ιωάννης 61 Αναπληρωματικό μέλος
3. Ρεπανάς Σταύρος 25
4. Βουτσικάκης Αναστάσιος 23
5. Τζιτζιάρης Αδόλφος-Γεώργιος 22

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγη ο Καψάσκης Σπυρίδων με εκατόν δεκαπέντε (115) ψήφους.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter