Αποτελέσματα εκλογών ΕΣΗΕΜ-Θ

17 Μαΐου 2010
 
 
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος, είναι τα ακόλουθα:

 
Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 586 έγκυρα, 6 άκυρα και 10 λευκά.
 
Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 546 έγκυρα, 12 άκυρα και 44 λευκά.
 
Γ. Για την εκλογή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 546 έγκυρα, 12 άκυρα και 44 λευκά.
 
Δ. Για την εκλογή Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 546 έγκυρα, 12 άκυρα και 44 λευκά.
 
Ε. Για την εκλογή των πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 602 ψηφοδέλτια από τα οποία 522 έγκυρα, 22 άκυρα και 58 λευκά.
 
 
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΗΕΜ-Θ
 
1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική», που έλαβε 358 ψήφους, καταλαμβάνει 6 έδρες.
2. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος», που έλαβε 72 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.
3. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι – Ανανέωση τώρα», που έλαβε 68 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.
4. Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία», που έλαβε 67 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.
 
 
Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική», που έλαβε 358 ψήφους, καταλαμβάνει 2 έδρες.
2. Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος», που έλαβε 72 ψήφους, καταλαμβάνει μία έδρα.
 
 
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς προτιμήσεως:
 
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :
 
1.
Αλεξιάδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
Είκοσι επτά (27)
2.
Αλχατζίδης Σταύρος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Δεκαοχτώ (18)
3.
Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
Έντεκα (11)
4.
Γκίρμπας Ιωάννης του Πέτρου
έλαβε ψήφους
Είκοσι πέντε (25)
5.
Δεργιαδές Φίλιππος του Λεωνίδα
έλαβε ψήφους
Τριάντα τέσσερις (34)
6.
Μακρής Δημήτριος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
Είκοσι έξι (26)
7.
Μαργαριτίδου Στυλιανή του Σωτηρίου
έλαβε ψήφους
Είκοσι μία (21)
8.
Μεχμέτ Σερήφ του Μουσταφά
έλαβε ψήφους
Είκοσι έξι (26)
9.
Μπίκας Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Σπυρίδωνα
έλαβε ψήφους
Σαράντα (40)
10.
Νικηφορίδης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
Δεκατρείς (13)
11.
Νικολάου Αθανάσιος του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
Δώδεκα (12)
12.
Ουζουνίδης Δημήτριος του Παντελή
έλαβε ψήφους
Έντεκα (11)
13.
Σαριόγλου Παύλος του Γρηγορίου
έλαβε ψήφους
Δεκαπέντε (15)
14.
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου
έλαβε ψήφους
Δεκατρείς (13)
15.
Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Χρήστου
έλαβε ψήφους
Είκοσι τέσσερις (24)

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 
1.
Αγγέλου Ιωάννης του Λάζαρου
έλαβε ψήφους
Πενήντα τρεις (53)
2.
Βήττας Χρήστος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Τριάντα εννέα (39)
3.
Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου
έλαβε ψήφους
Διακόσιες εβδομήντα επτά (277)
4.
Γκέλη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
Είκοσι τέσσερις (24)
5.
Γρηγοριάδης Σωφρόνιος (Φάνης) του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
Τριάντα πέντε (35)
6.
Ζερβοχωρίτου Μαρία του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
Είκοσι τρεις (23)
7.
Καρράς Νικόλαος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
Εκατό (100)
8.
Κοντογιαννίδης Ρωμανός του Τριαντάφυλλου
έλαβε ψήφους
Εβδομήντα (70)
9.
Κοντογουλίδης Βασίλειος του Ηλία
έλαβε ψήφους
Ενενήντα επτά (97)
10.
Κυριακούλης Βασίλειος του Σωκράτη
έλαβε ψήφους
Πενήντα τέσσερις (54)
11.
Λεπίδου Ραλλιώ του Χρήστου
έλαβε ψήφους
Σαράντα δύο (42)
12.
Λιάμης Λεωνίδας του Σπυρίδωνα
έλαβε ψήφους
Σαράντα επτά (47)
13.
Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
Εξήντα οκτώ (68)
14.
Οικονόμου Νικόλαος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
Ενενήντα πέντε (95)
15.
Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου
έλαβε ψήφους
Τριάντα οκτώ (38)
16.
Παρασχάκη Ιωάννα του Παράσχου
έλαβε ψήφους
Τριάντα δύο (32)
17.
Ρακιτζή Ειρήνη του Φωτίου
έλαβε ψήφους
Τριάντα εννέα (39)
18.
Ρεπανάς Αντώνιος του Σταύρου
έλαβε ψήφους
Εκατόν έντεκα (111)
19.
Σακισλόγλου Ιάκωβος του Ευστράτιου
έλαβε ψήφους
Τριάντα εννέα (39)
20.
Σπιτσέρης Νικόλαος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Σαράντα έξι (46)
21.
Σταυριανίδου Ελισάβετ του Σταύρου
έλαβε ψήφους
Είκοσι έξι (26)
22.
Στεφανής Χρήστος του Ιωακείμ
έλαβε ψήφους
Σαράντα έξι (46)
23.
Τάταλας Ηλίας του Ευαγγέλου
έλαβε ψήφους
Εξήντα μία (61)
24.
Τσαμποδήμου Δήμητρα του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Σαράντα οκτώ (48)
25.
Φωκιανίδης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού
έλαβε ψήφους
Εκατόν εβδομήντα πέντε (175)
26.
Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Εκατόν έξι (106)
27.
Χατζηεμμανουήλ Μαρία-Μάρνη του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Σαράντα δύο (42)
Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ– ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ» :
 
1.
Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
Πενήντα επτά (57)
2.
Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Σαράντα τρεις (43)
3.
Γρηγοριάδου Βενετία του Αλέξανδρου
έλαβε ψήφους
Είκοσι μία (21)
4.
Δημητριάδης Θωμάς του Χρήστου
έλαβε ψήφους
Είκοσι (20)
5.
Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
Τριάντα δύο (32)
6.
Παπαμανώλης Γεώργιος του Ευάγγελου
έλαβε ψήφους
Δεκαοχτώ (18)

Δ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» :

 
1.
Γιαννούλης Χρήστος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Τριάντα δύο (32)
2.
Γουγουτσά Μαρία του Θεόδωρου
έλαβε ψήφους
Είκοσι μία (21)
3.
Καρανδεινός Αντώνιος του Ματθαίου-Νικολάου
έλαβε ψήφους
Είκοσι τέσσερις (24)
4.
Κώστας Παναγιώτης του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Είκοσι δύο (22)
5.
Νίκου Όλγα του Θεόδωρου
έλαβε ψήφους
Είκοσι μία (21)
6.
Ντόζης Δημήτριος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Πενήντα πέντε (55)
7.
Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
Είκοσι οκτώ (28)
8.
Προκοπίδου Σοφία του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Δεκαοκτώ (18)
9.
Τζιουμπάνογλου Χαράλαμπος του Κυριάκου
έλαβε ψήφους
Τριάντα έξι (36)
Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Η ανεξάρτητη υποψήφια Άννα Ανανιάδου έλαβε ψήφους δεκαοκτώ (18).
 
ΣΤ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δημήτριος Λουκάς έλαβε ψήφους δύο (2).
 
 
Ζ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» :
1.
Λουκοβίκας Μιχαήλ του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Δεκατρείς (13)
2
Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
Τριάντα τέσσερις (34)

Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

1.
Γκίνος Γρηγόριος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
Τριάντα τρεις (33)
2.
Δημαράς Χαράλαμπος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
Εβδομήντα δύο (72)
3.
Καραμπάσης Βασίλειος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Τριάντα έξι (36)
4.
Μόσχοβος Νικόλαος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Είκοσι μία (21)
5.
Παρασίδης Κυριάκος του Μιχαήλ
έλαβε ψήφους
Είκοσι (20)
6.
Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Εκατό (100)
Θ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ»:
 
1.
Τσικάρας Βασίλειος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
Είκοσι επτά (27)
2.
Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
Είκοσι οκτώ (28)

 

Ι) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»:
 
1.
Κατσάρας Βασίλειος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
Σαράντα δύο (42)
2.
Χριστάρα Θεοφίλη του Αριστοτέλη
έλαβε ψήφους
Είκοσι μία (21)
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:
 
1.
Μπίκας Χαράλαμπος (Μπάμπης)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

 
1.
Βοϊτσίδης Μόσχος
2.
Φωκιανίδης Αναστάσιος
3.
Ρεπανάς Αντώνιος
4.
Χαλεπλίδου Χριστίνα
5.
Καρράς Νικόλαος
6.
Κοντογουλίδης Βασίλειος
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ»:
 
1.
Αδάμ Γεώργιος

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»:

 
1.
Ντόζης Δημήτριος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΣΥΝΤΑΧΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»:
 
1.
Μεϊντάνη Μαρίνα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:
 
1.
Τασιούλας Αναστάσιος
2.
Δημαράς Χαράλαμπος
Για τα υπόλοιπα όργανα τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
 
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
 
 
1.
Δραγώγιας Δημήτριος του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
Εκατόν εβδομήντα δύο (172)
2
Κουτσαμπάρης Φώτιος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Εκατόν εβδομήντα μία (171)
3.
Παπαθανασίου Ευαγγελία (Γκέλη) του Αθανασίου
έλαβε ψήφους
Εξήντα έξι (66)
4.
Πλήκα Μαρία (Μαρούλα) του Αναστασίου
έλαβε ψήφους
Εκατόν σαράντα τέσσερις (144)
5.
Σαπρανίδης Αιμίλιος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Ενενήντα επτά (97)
6.
Σπηλιώτη Αφροδίτη του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
Εβδομήντα δύο (72)
7.
Τσίμπας Θωμάς του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Εκατόν τριάντα εννέα (139)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.
Δραγώγιας Δημήτριος
2.
Κουτσαμπάρης Φώτιος
3.
Πλήκα Μαρία (Μαρούλα)
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
 
 
1.
Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία
έλαβε ψήφους
Εκατόν πενήντα έξι (156)
2
Μέρτζου Ευδοκία (Εύα) του Νικολάου
έλαβε ψήφους
Εκατόν εξήντα έξι (166)
3.
Πετρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου
έλαβε ψήφους
Εκατόν σαράντα πέντε (145)
4.
Ρούμπος Νικόλαος του Ευθυμίου
έλαβε ψήφους
Εκατόν ενενήντα τέσσερις (194)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 
1.
Ρούμπος Νικόλαος
2.
Μέρτζου Ευδοκία (Εύα)
3.
Αθανασόπουλος Δημήτριος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:
 
 
1.
Ασλανίδης Νικόλαος του Γεωργίου
έλαβε ψήφους
Διακόσιες τριάντα πέντε (235)
2
Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
Ενενήντα μία (91)
3.
Θεολογίδης Σωτήριος του Κλέαρχου
έλαβε ψήφους
Ενενήντα οκτώ (98)
4.
Παπαναούμ Περικλής του Πέτρου
έλαβε ψήφους
Εξήντα δύο (62)
5.
Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
έλαβε ψήφους
Εβδομήντα τρεις (73)
6.
Τελίδης Χρίστος του Αγγέλου
έλαβε ψήφους
Εκατόν σαράντα τρεις (143)
7.
Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννη
έλαβε ψήφους
Εκατόν οκτώ (108)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
 
1.
Ασλανίδης Νικόλαος
2.
Τελίδης Χρίστος
3.
Τσερβίνης Γεώργιος
4.
Θεολογίδης Σωτήριος
5.
Βουργουτζής Νικόλαος
Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
 
 
1.
Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
Πενήντα δύο (52)
2
Γουσίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Εκατόν εβδομήντα πέντε (175)
3.
Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου
έλαβε ψήφους
Εκατόν εξήντα πέντε (165)
4.
Κάργας Βασίλειος του Χρήστου
έλαβε ψήφους
Εκατόν δύο(102)
5.
Κουτσούκος Ηλίας του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Εκατόν είκοσι έξι (126)
6.
Λυκεσάς Απόστολος του Σωτηρίου
έλαβε ψήφους
Εκατόν έξι (106)
7.
Μπλιάτκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
έλαβε ψήφους
Εκατόν σαράντα (140)
8
Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους
έλαβε ψήφους
Εκατόν εννιά (109)
9
Νεράντζης Παύλος του Παναγιώτη
έλαβε ψήφους
Εκατόν τρεις (103)
10.
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου
έλαβε ψήφους
Πενήντα επτά (57)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 
1.
Γουσίδης Κωνσταντίνος
2.
Ζαφείρης Χρίστος
3.
Μπλιάτκας Κωνσταντίνος
4.
Κουτσούκος Ηλίας
5.
Μποζίνη Αναστασία
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Facebook Twitter