Αποτελέσματα εκλογών 2006

29 Μαΐου 2006

 

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις 16 Μαΐου 2006 και συνεδρίασε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Καταστατικού που έγιναν για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος.

 Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 564  ψηφοδέλτια από τα οποία 533 έγκυρα, 10 άκυρα και 21 λευκά.

 Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 530 έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 Γ. Για την εκλογή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 530 έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 Δ. Για την εκλογή Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 530 έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 Ε. Για την εκλογή των πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 518 έγκυρα, 13 άκυρα και 33 λευκά.

 Εκλέγονται:

 Α)  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοσιογράφων» που έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. μία (1) έδρα.

 2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» που έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. τέσσερις (4) έδρες.

 3. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Τώρα – Ένωση των Δημοσιογράφων» που έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. τρεις (3) έδρες.

 4. Ο συνδυασμός «Προοπτική», που έλαβε πενήντα τρεις  (53) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. μία (1) έδρα.

 5. Η ανεξάρτητη Ανανιάδου Άννα που έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους, δεν καταλαμβάνει έδρα.

 

 

Β)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» που έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) ψήφους, εκλέγει για την Εξ. Ε. δύο (2) έδρες.

 2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Τώρα – Ένωση των Δημοσιογράφων» που έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) ψήφους, εκλέγει για την Εξ. Ε. μία (1) έδρα.

 Από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού έλαβαν σταυρούς προτιμήσεως:

 Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

 1.  

 

 

Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη

 

έλαβε ψήφους

 

 

δώδεκα (12)

 

 

 1.  

 

 

Ανδρούδης Δημήτριος του Νικολάου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκατέσσερις (14)

 

 

 1.  

 

 

Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι μία(21)

 

 

 1.  

 

 

Μπίκας Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι μία(21)

 

 

 1.  

 

 

Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαπέντε(15)

 

 

 1.  

 

Φουντουκίδης Φωκίων του Γεωργίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαέξι (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.

 

 

Αυγέρη Θεοδώρα του Πέτρου  

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα οκτώ (68)

 

 

2.

 

 

Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα τρεις(153)

 

 

3.

 

 

Γουσίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

διακόσιους μία(201)

 

 

4.

 

 

Γρηγοριάδης Σωφρόνιος (Φάνης) του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα έξι (56)

 

 

5.

 

 

Ζερβοχωρίτου Μαρία του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα τέσσερις (44)

 

 

6.

 

 

Κυριακούλης Βασίλειος του Σωκράτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα έξι (46)

 

 

7.

 

 

Κώστας Παναγιώτης του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα μία (51)

 

 

8.

 

 

Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα έξι (66)

 

 

9.

 

 

Μποσνακίδης Ιωάννης του Κυριάκου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

 εβδομήντα πέντε (75)

 

 

10.

 

 

Νεράντζης Παύλος του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα εννέα (49)

 

 

11.

 

 

Παπαδημούλης Βασίλειος του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δώδεκα (112)

 

 

12.

 

 

Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα επτά (57)

 

 

13.

 

 

Ρεπανάς Αντώνης του Σταύρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

  εβδομήντα δύο (72)

 

 

14.

 

 

Στεφανοπούλου Φωτεινή του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα εννέα (59)

 

 

15.

 

 

Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν τρεις (103)

 

 

16.

 

 

Χαρίση Φανή του Δημητρίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα τέσσερις (44)

 

 

Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

 

Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα εννέα (159)

 

 

2.

 

 

Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα τρεις (83)

 

 

3.

 

 

Δημητριάδης Θωμάς του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα πέντε (35)

 

 

4.

 

 

Ιωαννίδου Δέσποινα του Θεοδώρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα τρεις (63)

 

 

5.

 

 

Κακαλή Δέσποινα του Αλεξάνδρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα επτά (37)

 

 

6.

 

 

Κυρόπουλος Σωτήριος του Κύρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα εννέα (59)

 

 

7.

 

 

Κυφωνίδης Ιωάννης του Αβραάμ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα πέντε (35)

 

 

8.

 

 

Πέτροβιτς Δημήτριος του Θεοδώρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα τέσσερις (34)

 

 

9.

 

 

Σιδηροπούλου Μελανία (Μελίνα) του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

10.

 

 

Στέλλας Περικλής του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα οκτώ (68)

 

 

11.

 

 

Τότσικας Γεώργιος του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα επτά (67)

 

 

12.

 

 

Χατζηπαντελής Θεόδωρος του Συναχέρη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα πέντε (45)

 

 

13.

 

 

Πλακίδας Ελευθέριος του Ευσταθίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

 είκοσι εννέα(29)

 

 

14.

 

 

Κουφοκώστας Δημήτριος του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα τέσσερις (34)

 

 

Δ)  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΑΠΟ  ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

 

1.

 

 

Βήττας Χρήστος του Δημητρίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαπέντε (15)

 

 

2.

 

 

Βικόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκατέσσερις (14)

 

 

3.

 

 

Καραμητρούσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι δύο(22)

 

 

4.

 

 

Καραούλη Μαρία του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

5.

 

 

Καρράς Νικόλαος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα τρεις (33)

 

 

6.

 

 

Νεστορίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα δύο (42)

 

 

7.

 

 

Σπιτσέρης Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

8.

 

 

Φωκιανίδης Αναστάσιος του Στυλιανού

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα εννέα (39)

 

 

9.

 

Φωτοπούλου Αγγέλα του Σπυρίδωνα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ                                          έλαβε ψήφους είκοσι δύο (22).

 

 

 

 ΣΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.

 

 

Περιστεράκης Περιστέρης του Χαραλάμπους

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα πέντε (85)

 

 

2

 

 

Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου

έλαβε ψήφους

 

 

ενενήντα έξι (96)

 

 

3.

 

 

Τάτσης Θεολόγος του Πέτρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα τέσσερις (44)

 

 

Ζ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

 

Γιαννακίδης Χαράλαμπος του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν έξι (106)

 

 

2.

 

 

Ζαχαριάδης Γεώργιος του Ηρακλή

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα οκτώ (48)

 

 

3.

 

 

Κακουσόγλου Μερκούριος του Κυριάκου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι μία (21)

 

 

4.

 

 

Ουζουνίδου Παρθένα – Δέσποινα του Χρυσοστόμου

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα εννέα (59)

 

 

Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.

 

 

Μαργαριτίδου Στυλιανή του Σωτηρίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

   είκοσι τέσσερις (24)

 

 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

Μπίκας Χαράλαμπος – ψήφοι 21

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.

 

 

Γουσίδης Δημήτριος – ψήφοι 201

 

2.

 

 

Βοϊτσίδης Μόσχος – ψήφοι 153

 

 

3.

 

 

Παπαδημούλης Βασίλειος – ψήφοι 112

 

 

4.

 

 

Χαλεπλίδου Χριστίνα – ψήφοι 103

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

 

Αδάμ Γεώργιος – ψήφοι 159

 

 

2.

 

 

Ασπροπούλης Δημήτριος – ψήφοι 83

 

 

3.

 

Στέλλας Περικλής – ψήφοι 68

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.

 

 

Νεστορίδης Παναγιώτης – ψήφοι 42

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

 1. Τασιούλας Αναστάσιος – ψήφοι 96

 

 

 1. Περιστεράκης Περιστέρης – ψήφοι 85

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

Γιαννακίδης Χαράλαμπος – ψήφοι 106

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 

Ψήφισαν 564 από τα οποία 530 ήταν έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 

1.

 

 

Δέλκος Ιωάννης του Αθανασίου

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα οκτώ (158)

 

 

2

 

 

Λουκάς Δημήτριος του Αθανασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι τρεις (23)

 

 

3.

 

 

Πλήκα Μαρία του Αναστασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι έξι (126)

 

 

4.

 

 

Φωτόπουλος Νικόλαος του Παύλου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δύο (102)

 

 

5.

 

 

Χανός Παναγιώτης του Σεραφείμ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι επτά (127)

 

 

6.

 

 

Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα πέντε(65)

 

 

7.

 

Χατζηεμμανουήλ Μαρία Μάρνη του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν τριάντα έξι (136)

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.

 

 

Δέλκος Ιωάννης

2.

 

 

Χατζηεμμανουήλ Μαρία – Μάρνη

 

 

3.

 

 

Χανός Παναγιώτης

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Ψήφισαν 564 από τα οποία 530 ήταν έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 

1.

 

 

Γκίνος Γρηγόριος του Γεωργίου

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα εννέα (69)

 

 

2

 

 

Καραγιαννίδης Ευκλείδης του Μιχαήλ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δύο (102)

 

 

3.

 

 

Καραγιαννόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δέκα (110)

 

 

4.

 

 

Παπαναούμ Περικλής του Πέτρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατό (100)

 

 

5.

 

 

Πετρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δώδεκα (112)

 

 

6.

 

 

Τσαουσίδης Κλέαρχος του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν ενενήντα ένα (191)

 

 

7.

 

 

Χάτσιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα εννέα (89)

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.

 

 

Τσαουσίδης Κλέαρχος

 

 

2.

 

 

Πετρίδης Αλέξανδρος

 

 

3.

Καραγιαννόπουλος Χρήστος

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Ψήφισαν 564 από τα οποία 530 ήταν έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 

1.

 

 

Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι έξι (126)

 

 

2

 

 

Γιαγκιόζης Φαίδων του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα έξι (56)

 

 

3.

 

 

Κολοκοτρώνης Άγγελος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν σαράντα τρεις (143)

 

 

4.

 

 

Ρεπανάς Σταύρος του Ρήγα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

διακόσιες δέκα (210)

 

 

5.

 

 

Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εβδομήντα ένα (71)

 

 

6.

 

 

Τελίδης Χρήστος του Αγγέλου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι εννέα (129)

 

 

7.

 

 

Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι δύο (122)

 

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.

 

 

Ρεπανάς Σταύρος

 

 

2.

 

 

Κολοκοτρώνης Άγγελος

 

 

3.

 

 

Τελίδης Χρήστος

 

 

4.

 

 

Βουργουτζής Νικόλαος

 

 

5.

 

 

Τσερβίνης Γεώργιος

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

Ψήφισαν 564 από τα οποία 518 ήταν έγκυρα, 13 άκυρα και 33 λευκά.

 

1.

 

 

Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα δύο (152)

 

 

2

 

 

Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα μία (51)

 

 

3.

 

 

Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν ογδόντα τέσσερις (184)

 

 

4.

 

 

Ιωαννίδης Θεόδωρος του Αχιλλέα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

ενενήντα οκτώ (98)

 

 

5.

 

 

Καρδάκου Μαρία του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δεκατέσσερις (114)

 

 

6.

 

 

Κεχαγιά Δήμητρα του Αντωνίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν σαράντα δύο (142)

 

 

7.

 

 

Κουτσούκος Ηλίας του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δεκαοκτώ (118)

 

 

8

 

 

Μαρίνος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα επτά (87)

 

 

9

 

 

Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εβδομήντα έξι (76)

 

 

10.

 

 

Ρέτζιος Αναστάσιος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα επτά (57)

 

 

11.

 

 

Σκαμπαρδώνης Γεώργιος του Θωμά

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα τέσσερις (154)

 

 

12.

 

 

Τριανταφύλλου Αλέξανδρος 

 

του Αστερίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα δύο (52)

 

 

13.

 

 

Χρυσοστομίδου Μαγδαληνή  

 

του Σάββα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα(60)

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.

 

 

Ζαφείρης Χρίστος

 

 

2.

 

 

Σκαμπαρδώνης Γεώργιος

 

 

3.

 

 

Αθανασόπουλος Δημήτριος

 

 

4.

 

 

Κεχαγιά Δήμητρα

 

 

5.

 

 

Κουτσούκος Ηλίας

 

 

Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.

 

 

 

 Η Εφορευτική Επιτροπή

 Ξανθοπλά Νούλα             Οικονόμου Νικόλαος               Σολιόπουλος Βασίλειος               

 

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις 16 Μαΐου 2006 και συνεδρίασε σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Καταστατικού που έγιναν για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος.

 Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 564  ψηφοδέλτια από τα οποία 533 έγκυρα, 10 άκυρα και 21 λευκά.

 Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 530 έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 Γ. Για την εκλογή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 530 έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 Δ. Για την εκλογή Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 530 έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 Ε. Για την εκλογή των πέντε μελών του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 564 ψηφοδέλτια από τα οποία 518 έγκυρα, 13 άκυρα και 33 λευκά.

 Εκλέγονται:

 Α)  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοσιογράφων» που έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. μία (1) έδρα.

 2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» που έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. τέσσερις (4) έδρες.

 3. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Τώρα – Ένωση των Δημοσιογράφων» που έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. τρεις (3) έδρες.

 4. Ο συνδυασμός «Προοπτική», που έλαβε πενήντα τρεις  (53) ψήφους, εκλέγει για το Δ.Σ. μία (1) έδρα.

 5. Η ανεξάρτητη Ανανιάδου Άννα που έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους, δεν καταλαμβάνει έδρα.

 

 

Β)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» που έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) ψήφους, εκλέγει για την Εξ. Ε. δύο (2) έδρες.

 2. Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι Τώρα – Ένωση των Δημοσιογράφων» που έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) ψήφους, εκλέγει για την Εξ. Ε. μία (1) έδρα.

 Από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού έλαβαν σταυρούς προτιμήσεως:

 Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

 1.  

 

 

Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη

 

έλαβε ψήφους

 

 

δώδεκα (12)

 

 

 1.  

 

 

Ανδρούδης Δημήτριος του Νικολάου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκατέσσερις (14)

 

 

 1.  

 

 

Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι μία(21)

 

 

 1.  

 

 

Μπίκας Χαράλαμπος του Σπυρίδωνος

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι μία(21)

 

 

 1.  

 

 

Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαπέντε(15)

 

 

 1.  

 

Φουντουκίδης Φωκίων του Γεωργίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαέξι (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.

 

 

Αυγέρη Θεοδώρα του Πέτρου  

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα οκτώ (68)

 

 

2.

 

 

Βοϊτσίδης Μόσχος του Αναστασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα τρεις(153)

 

 

3.

 

 

Γουσίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

διακόσιους μία(201)

 

 

4.

 

 

Γρηγοριάδης Σωφρόνιος (Φάνης) του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα έξι (56)

 

 

5.

 

 

Ζερβοχωρίτου Μαρία του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα τέσσερις (44)

 

 

6.

 

 

Κυριακούλης Βασίλειος του Σωκράτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα έξι (46)

 

 

7.

 

 

Κώστας Παναγιώτης του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα μία (51)

 

 

8.

 

 

Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα έξι (66)

 

 

9.

 

 

Μποσνακίδης Ιωάννης του Κυριάκου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

 εβδομήντα πέντε (75)

 

 

10.

 

 

Νεράντζης Παύλος του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα εννέα (49)

 

 

11.

 

 

Παπαδημούλης Βασίλειος του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δώδεκα (112)

 

 

12.

 

 

Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα επτά (57)

 

 

13.

 

 

Ρεπανάς Αντώνης του Σταύρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

  εβδομήντα δύο (72)

 

 

14.

 

 

Στεφανοπούλου Φωτεινή του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα εννέα (59)

 

 

15.

 

 

Χαλεπλίδου Χριστίνα του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν τρεις (103)

 

 

16.

 

 

Χαρίση Φανή του Δημητρίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα τέσσερις (44)

 

 

Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

 

Αδάμ Γεώργιος του Νικολάου

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα εννέα (159)

 

 

2.

 

 

Ασπροπούλης Δημήτριος του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα τρεις (83)

 

 

3.

 

 

Δημητριάδης Θωμάς του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα πέντε (35)

 

 

4.

 

 

Ιωαννίδου Δέσποινα του Θεοδώρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα τρεις (63)

 

 

5.

 

 

Κακαλή Δέσποινα του Αλεξάνδρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα επτά (37)

 

 

6.

 

 

Κυρόπουλος Σωτήριος του Κύρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα εννέα (59)

 

 

7.

 

 

Κυφωνίδης Ιωάννης του Αβραάμ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα πέντε (35)

 

 

8.

 

 

Πέτροβιτς Δημήτριος του Θεοδώρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα τέσσερις (34)

 

 

9.

 

 

Σιδηροπούλου Μελανία (Μελίνα) του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

10.

 

 

Στέλλας Περικλής του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα οκτώ (68)

 

 

11.

 

 

Τότσικας Γεώργιος του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα επτά (67)

 

 

12.

 

 

Χατζηπαντελής Θεόδωρος του Συναχέρη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα πέντε (45)

 

 

13.

 

 

Πλακίδας Ελευθέριος του Ευσταθίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

 είκοσι εννέα(29)

 

 

14.

 

 

Κουφοκώστας Δημήτριος του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα τέσσερις (34)

 

 

Δ)  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΑΠΟ  ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:

 

1.

 

 

Βήττας Χρήστος του Δημητρίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαπέντε (15)

 

 

2.

 

 

Βικόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκατέσσερις (14)

 

 

3.

 

 

Καραμητρούσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι δύο(22)

 

 

4.

 

 

Καραούλη Μαρία του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

5.

 

 

Καρράς Νικόλαος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα τρεις (33)

 

 

6.

 

 

Νεστορίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα δύο (42)

 

 

7.

 

 

Σπιτσέρης Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

8.

 

 

Φωκιανίδης Αναστάσιος του Στυλιανού

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

τριάντα εννέα (39)

 

 

9.

 

Φωτοπούλου Αγγέλα του Σπυρίδωνα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

δεκαεπτά (17)

 

 

Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ                                          έλαβε ψήφους είκοσι δύο (22).

 

 

 

 ΣΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.

 

 

Περιστεράκης Περιστέρης του Χαραλάμπους

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα πέντε (85)

 

 

2

 

 

Τασιούλας Αναστάσιος του Δημητρίου

έλαβε ψήφους

 

 

ενενήντα έξι (96)

 

 

3.

 

 

Τάτσης Θεολόγος του Πέτρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα τέσσερις (44)

 

 

Ζ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

 

Γιαννακίδης Χαράλαμπος του Ιωάννη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν έξι (106)

 

 

2.

 

 

Ζαχαριάδης Γεώργιος του Ηρακλή

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

σαράντα οκτώ (48)

 

 

3.

 

 

Κακουσόγλου Μερκούριος του Κυριάκου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι μία (21)

 

 

4.

 

 

Ουζουνίδου Παρθένα – Δέσποινα του Χρυσοστόμου

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα εννέα (59)

 

 

Η) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.

 

 

Μαργαριτίδου Στυλιανή του Σωτηρίου

 

έλαβε ψήφους

 

 

   είκοσι τέσσερις (24)

 

 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

Μπίκας Χαράλαμπος – ψήφοι 21

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

1.

 

 

Γουσίδης Δημήτριος – ψήφοι 201

 

2.

 

 

Βοϊτσίδης Μόσχος – ψήφοι 153

 

 

3.

 

 

Παπαδημούλης Βασίλειος – ψήφοι 112

 

 

4.

 

 

Χαλεπλίδου Χριστίνα – ψήφοι 103

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

 

Αδάμ Γεώργιος – ψήφοι 159

 

 

2.

 

 

Ασπροπούλης Δημήτριος – ψήφοι 83

 

 

3.

 

Στέλλας Περικλής – ψήφοι 68

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» :

 

1.

 

 

Νεστορίδης Παναγιώτης – ψήφοι 42

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» :

 

 1. Τασιούλας Αναστάσιος – ψήφοι 96

 

 

 1. Περιστεράκης Περιστέρης – ψήφοι 85

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΡΑ – ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» :

 

1.

 

Γιαννακίδης Χαράλαμπος – ψήφοι 106

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 

Ψήφισαν 564 από τα οποία 530 ήταν έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 

1.

 

 

Δέλκος Ιωάννης του Αθανασίου

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα οκτώ (158)

 

 

2

 

 

Λουκάς Δημήτριος του Αθανασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

είκοσι τρεις (23)

 

 

3.

 

 

Πλήκα Μαρία του Αναστασίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι έξι (126)

 

 

4.

 

 

Φωτόπουλος Νικόλαος του Παύλου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δύο (102)

 

 

5.

 

 

Χανός Παναγιώτης του Σεραφείμ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι επτά (127)

 

 

6.

 

 

Χατζηεμμανουήλ Ιωάννης του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα πέντε(65)

 

 

7.

 

Χατζηεμμανουήλ Μαρία Μάρνη του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν τριάντα έξι (136)

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

 

1.

 

 

Δέλκος Ιωάννης

2.

 

 

Χατζηεμμανουήλ Μαρία – Μάρνη

 

 

3.

 

 

Χανός Παναγιώτης

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Ψήφισαν 564 από τα οποία 530 ήταν έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 

1.

 

 

Γκίνος Γρηγόριος του Γεωργίου

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα εννέα (69)

 

 

2

 

 

Καραγιαννίδης Ευκλείδης του Μιχαήλ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δύο (102)

 

 

3.

 

 

Καραγιαννόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπους

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δέκα (110)

 

 

4.

 

 

Παπαναούμ Περικλής του Πέτρου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατό (100)

 

 

5.

 

 

Πετρίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δώδεκα (112)

 

 

6.

 

 

Τσαουσίδης Κλέαρχος του Κωνσταντίνου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν ενενήντα ένα (191)

 

 

7.

 

 

Χάτσιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα εννέα (89)

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.

 

 

Τσαουσίδης Κλέαρχος

 

 

2.

 

 

Πετρίδης Αλέξανδρος

 

 

3.

Καραγιαννόπουλος Χρήστος

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Ψήφισαν 564 από τα οποία 530 ήταν έγκυρα, 9 άκυρα και 25 λευκά.

 

1.

 

 

Βουργουτζής Νικόλαος του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι έξι (126)

 

 

2

 

 

Γιαγκιόζης Φαίδων του Γεωργίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα έξι (56)

 

 

3.

 

 

Κολοκοτρώνης Άγγελος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν σαράντα τρεις (143)

 

 

4.

 

 

Ρεπανάς Σταύρος του Ρήγα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

διακόσιες δέκα (210)

 

 

5.

 

 

Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εβδομήντα ένα (71)

 

 

6.

 

 

Τελίδης Χρήστος του Αγγέλου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι εννέα (129)

 

 

7.

 

 

Τσερβίνης Γεώργιος του Ιωάννου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν είκοσι δύο (122)

 

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.

 

 

Ρεπανάς Σταύρος

 

 

2.

 

 

Κολοκοτρώνης Άγγελος

 

 

3.

 

 

Τελίδης Χρήστος

 

 

4.

 

 

Βουργουτζής Νικόλαος

 

 

5.

 

 

Τσερβίνης Γεώργιος

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

Ψήφισαν 564 από τα οποία 518 ήταν έγκυρα, 13 άκυρα και 33 λευκά.

 

1.

 

 

Αθανασόπουλος Δημήτριος του Ηλία

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα δύο (152)

 

 

2

 

 

Ανδρικοπούλου Ελένη του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα μία (51)

 

 

3.

 

 

Ζαφείρης Χρίστος του Νικολάου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν ογδόντα τέσσερις (184)

 

 

4.

 

 

Ιωαννίδης Θεόδωρος του Αχιλλέα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

ενενήντα οκτώ (98)

 

 

5.

 

 

Καρδάκου Μαρία του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δεκατέσσερις (114)

 

 

6.

 

 

Κεχαγιά Δήμητρα του Αντωνίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν σαράντα δύο (142)

 

 

7.

 

 

Κουτσούκος Ηλίας του Δημητρίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν δεκαοκτώ (118)

 

 

8

 

 

Μαρίνος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

ογδόντα επτά (87)

 

 

9

 

 

Μποζίνη Αναστασία του Χαραλάμπους

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εβδομήντα έξι (76)

 

 

10.

 

 

Ρέτζιος Αναστάσιος του Χρήστου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα επτά (57)

 

 

11.

 

 

Σκαμπαρδώνης Γεώργιος του Θωμά

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εκατόν πενήντα τέσσερις (154)

 

 

12.

 

 

Τριανταφύλλου Αλέξανδρος 

 

του Αστερίου

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

πενήντα δύο (52)

 

 

13.

 

 

Χρυσοστομίδου Μαγδαληνή  

 

του Σάββα

 

 

έλαβε ψήφους

 

 

εξήντα(60)

 

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

1.

 

 

Ζαφείρης Χρίστος

 

 

2.

 

 

Σκαμπαρδώνης Γεώργιος

 

 

3.

 

 

Αθανασόπουλος Δημήτριος

 

 

4.

 

 

Κεχαγιά Δήμητρα

 

 

5.

 

 

Κουτσούκος Ηλίας

 

 

Όλοι οι λοιποί λογίζονται αναπληρωματικοί κατά σειρά των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε ο καθένας.

 

 

 

 Η Εφορευτική Επιτροπή

 Ξανθοπλά Νούλα             Οικονόμου Νικόλαος               Σολιόπουλος Βασίλειος    
           
Facebook Twitter