Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για αντιπροσώπους στην ΠΟΕΣΥ

5 Απριλίου 2008

 

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στο 5ο Πανελλαδικό Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.

Από τα επτακόσια είκοσι (720) τακτικά μέλη, ψήφισαν τετρακόσια σαράντα επτά (447). Έγκυρα: τετρακόσια τριάντα έξι (436). Άκυρα: πέντε (5). Λευκά: έξι (6).

 

Α) Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι σε Δράση» έλαβε τριάντα πέντε (35) ψήφους και εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους:

 

Εκλέγονται

 

Τακτικοί:

1.

Σαριόγλου Παύλος

Ψήφοι 22

2.

Ανανιάδου Άννα

Ψήφοι 20

 

Αναπληρωματικοί:

1.

Μάντζιαρης Ευάγγελος

Ψήφοι 17

2.

Γραβαλά Ευδοξία

Ψήφοι 14

 

 

Β) Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα» έλαβε εκατόν τριάντα (130) ψήφους και εκλέγει πέντε (5) αντιπροσώπους:

 

Εκλέγονται

 

Τακτικοί:

1.

Βοϊτσίδης Μόσχος

Ψήφοι 48

2.

Τσαουσίδης Κλέαρχος

Ψήφοι 47

3.

Παπαδημούλης Βασίλειος

Ψήφοι 43

4.

Χαλεπλίδου Χριστίνα

Ψήφοι 32

5.

Ρεπανάς Αντώνιος

Ψήφοι 24

 

Αναπληρωματικοί:

1.

Κυριακούλης Βασίλειος

Ψήφοι 23

2.

Δραγώγιας Δημήτριος

Ψήφοι 22

 

Γ) Ο συνδυασμός «Ασύνταχτος Τύπος» έλαβε σαράντα εννέα (49) ψήφους και εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους:

 

Εκλέγονται

 

Τακτικοί:

1.

Μπίκας Χαράλαμπος

Ψήφοι 30

2.

Μεχμέτ Σερήφ

Ψήφοι 26 

 

Αναπληρωματικοί:

1.

Μεϊντάνη Μαρίνα

Ψήφοι 24

2.

Μακρής Δημήτριος

Ψήφοι 23

 

 

Δ) Ο συνδυασμός «Δημοσιογράφοι – Ανανέωση Τώρα» έλαβε εκατό (100) ψήφους και εκλέγει τέσσερις (4) αντιπροσώπους:

 

Εκλέγονται

 

Τακτικοί:

1.

Κοντογουλίδης Βασίλειος

Ψήφοι 58

2.

Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος

Ψήφοι 39

3.

Μποζίνη Αναστασία

Ψήφοι 33

4.

Κυφωνίδης Ιωάννης

Ψήφοι 32

 

Αναπληρωματικοί:

1.

Τσιλιγγερίδου Κυριακή

Ψήφοι 29

2.

Δημητριάδης Θωμάς

Ψήφοι 22

 

 

Ε) Ο συνδυασμός «Προοπτική για την ΠΟΕΣΥ» έλαβε πενήντα εννέα (59) ψήφους και εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους:

 

Εκλέγονται

 

Τακτικοί:

1.

Νεστορίδης Παναγιώτης

Ψήφοι 32

2.

Φωκιανίδης Αναστάσιος

Ψήφοι 27

 

Αναπληρωματικοί:

1.

Καρράς Νικόλαος

Ψήφοι 22

2.

Πετρίδης Αλέξανδρος (κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοψηφίας με τον Αγγέλου Ιωάννη)

Ψήφοι 19

 

 

ΣΤ) Ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία για την ΠΟΕΣΥ» έλαβε εξήντα τρεις (63) ψήφους και εκλέγει τρεις (3) αντιπροσώπους:

 

Εκλέγονται

 

Τακτικοί:

1

Κατσάρας Βασίλειος

Ψήφοι 40

2

Μπαχτσεβάνη Αθανασία

Ψήφοι 31

3.

Αθανασόπουλος Δημήτριος

Ψήφοι 29

 

Αναπληρωματικοί:

1.

Σαπρανίδης Αιμίλιος

Ψήφοι 28

2.

Σφυρή Αντιγόνη

Ψήφοι 27

 

 

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

 

 

Σολιόπουλος Βασίλειος

 

 Φωτόπουλος Παλαιολόγος

Γκάλη Όλγα

 

 

Facebook Twitter