Αποστολές στο Στρασβούργο για μέλη της περιφέρειας

2 Φεβρουαρίου 2010
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ υπενθυμίζει στους συναδέλφους που εργάζονται στην περιφέρεια ότι βάσει συμφωνίας της Ένωσης με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν κατά προτεραιότητα σε δημοσιογραφικές αποστολές στο Στρασβούργο.
Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος και οι συνάδελφοι θα εντάσσονται ανά δύο ή τρεις σε προγραμματισμένες αποστολές. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ έως τις 12/2/2010 σε ποια από τις αποστολές των επομένων μηνών θα προτιμούσαν να ενταχθούν.
           
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter