Απόσπασμα απόφασης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

5 Σεπτεμβρίου 2012

 

Το ΔΠΣ συνεκδικάζοντας τις δύο αντίθετες εφέσεις κατά της απόφασης του ΠΠΣ αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει στο μέλος Τραϊανό Χατζηδημητρίου,  κατά συγχώνευση ποινών, την συνολική ποινή της προσωρινής διαγραφής ενός (1) έτους από τα μητρώα της ΕΣΗΕΜ-Θ για παράβαση των διατάξεων  του άρθρου 7 παρ θ’ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και του άρθρου 4, παρ α’, β’  και 6 εδ. α΄ του Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων.

 

Facebook Twitter