Αποφάσεις Μικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ

25 Απριλίου 2018

 

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης εξέτασε τις  ενστάσεις υποψηφίων δοκίμων μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τα υποψήφια μέλη και έλεγξε τις υποθέσεις, με ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα να εγγραφεί στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως δόκιμο μέλος ο Θεόφιλος Ηλιάδης.

Επίσης, το Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να επανεγγραφούν στο μητρώο μελών, έπειτα από αίτησή τους, οι Κωνσταντίνος Τζαντζαράς και Θεοδώρα Σιαλβέρα.

 

 

 

Facebook Twitter