Αποφάσεις Μικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ

12 Μαΐου 2017

 

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης εξέτασε την ένσταση υποψηφίου δοκίμου μέλους της ΕΣΗΕΜ-Θ, της οποίας η αίτηση εγγραφής είχε  απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

        Αφού άκουσε τo υποψήφιο μέλoς και έλεγξε την υπόθεση, με ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα να εγγραφεί στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως δόκιμο μέλος η Φιλία Νομικού.

     Επίσης, το Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε να επανεγγραφούν στο μητρώο μελών, έπειτα από αίτησή τους, οι Ροδάνθη Σάπικα και Συμέλα Τουχτίδου.

 

Facebook Twitter