Απόφαση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

12 Φεβρουαρίου 2014

 

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ αποφάσισε την επιβολή της ποινής της προσωρινής διαγραφής τεσσάρων (4) μηνών στον συνάδελφο Αθανάσιο Κυλώνη σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. στ’ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Facebook Twitter