Απόφαση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ

25 Σεπτεμβρίου 2012

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει στο μέλος Κωνσταντίνα Γιαννούτσου την ποινή της επίπληξης με ανάρτηση αυτής στους χώρους εργασίας για παράβαση του άρθρου 7 παρ ιβ’ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και την ποινή της προσωρινής διαγραφής ενός (1) έτους για παράβαση του άρθρου 7 παρ ιζ’ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Facebook Twitter