Απόφαση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ

21 Δεκεμβρίου 2012

 

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει την ποινή της προσωρινής διαγραφής για πέντε (5) μήνες, στο μέλος Ελευθέριο Δούκα, λόγω παράβασης των παραγράφων 1 περ. α και 2 του άρθρου 7 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜΘ.

 

Facebook Twitter