Απόφαση Μικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ – Εγγραφή νέου μέλους

8 Σεπτεμβρίου 2020

Το Μικτό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης εξέτασε τις  ενστάσεις υποψηφίων μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ, των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού άκουσε τα υποψήφια μέλη και έλεγξε τις υποθέσεις, με ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα να εγγραφεί στην ΕΣΗΕΜ-Θ ως τακτικό  μέλος η Μαρία Καλτσίδη.

Facebook Twitter