Απόφαση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΣΗΕΜ-Θ

7 Μαρτίου 2013

 

Το Δ.Π.Σ εξετάζοντας την έφεση του μέλους Γεώργιου Μούλκα κατά της υπ΄αριθμ. 11/2012 απόφασης του Π.Π.Σ, επέβαλε ομόφωνα στο μέλος Τραϊανό Χατζηδημητρίου την ποινή της προσωρινής διαγραφής οχτώ (8) μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΜ-Θ, λόγω παράβασης των άρθρων 7 παρ. α΄και θ΄του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και του άρθρου 6 παρ. α΄ του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

 

Facebook Twitter