Απόφαση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

6 Σεπτεμβρίου 2016

 

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ απέρριψε την έφεση του Κωνσταντίνου Χήτα, επικυρώνοντας την υπ’ αριθμ. 3/5.4.2016 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία είχε αποφασισθεί η επιβολή σε αυτόν ποινής προσωρινής διαγραφής 2 ετών για παράβαση του άρθρου 7 παρ. α’, β’, γ’ και στ’ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και του άρθρου 1 του Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Facebook Twitter