Απόφαση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

28 Μαρτίου 2014

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ αποφάσισε την επιβολή της ποινής της προσωρινής διαγραφής 20 ημερών στον συνάδελφο Κωνσταντίνο Μπλιάτκα και της ποινής της ανάκλησης στην τάξη στον συνάδελφο Θωμά Τσίμπα για παράβαση του άρθρου 7 περίπτωση ιζ’  του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Facebook Twitter