Απόφαση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

29 Αυγούστου 2013

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ αποφάσισε την επιβολή της ποινής της προσωρινής διαγραφής 20 ημερών στον συνάδελφο Θωμά Τσίμπα για παράβαση του άρθρου 7 παρ. Θ του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ και του άρθρου 3γ του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Facebook Twitter