Απεργία στον “Αγγελιοφόρο”

2 Σεπτεμβρίου 2013

H εργοδοσία της ΕΒΕ ΑΕ οφείλει στους εργαζόμενους δεδουλευμένα τριών μηνών, δεν τηρεί διαδοχικές δεσμεύσεις της για εξομάλυνση της καταβολής μισθοδοσίας και δεν είναι σε θέση να υποβάλει ένα πειστικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της εργασιακής ομαλότητας.

         Για τους λόγους αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ κηρύσσει απεργία στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος της Κυριακής και την ιστοσελίδα www.agelioforos.gr από τις 15.00 της Τρίτης 3 Σεπτεμβρίου έως τις 15.00 του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου.

 Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ καλεί την ΕΒΕ ΑΕ:

  • Να καταβάλει σε όλους τους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα που τους οφείλει.
  • Να τηρήσει εφεξής στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων και του νόμου, μεταξύ των οποίων ασφαλώς περιλαμβάνεται η έγκαιρη και τακτική καταβολή της μισθοδοσίας.

 

 

Facebook Twitter