Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ

10 Ιουνίου 2011
 
Μετά την παραίτηση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Γουσίδη από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ τη θέση του καταλαμβάνει ο επιλαχών Απόστολος Λυκεσάς.

 
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
 
Facebook Twitter