Αντικατάσταση εργασιακού εκπροσώπου στην Μακεδονία

3 Απριλίου 2012

Μετά την παραίτηση του συναδέλφου Ηλία Τάταλα από τη θέση του εργασιακού εκπροσώπου στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», τη θέση καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών συνάδελφος Αθανάσιος Νικολάου.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter