Αντικατάσταση εργασιακού εκπροσώπου

21 Νοεμβρίου 2007

 

Μετά την παραίτηση της συναδέλφου Θεοδώρας Αυγέρη από τη θέση της εργασιακής εκπροσώπου στην ΕΡΤ-3, και την αδυναμία του πρώτου επιλαχόντος Σωτηρίου Κυρόπουλου να την αναπληρώσει, τη θέση καταλαμβάνει ο τρίτος επιλαχών, συνάδελφος Ιωάννης Γκίρμπας. Η δεύτερη επιλαχούσα συνάδελφος Μαρία Τοπαλίδου κάνει χρήση εξάμηνης άδειας και δεν βρίσκεται στον εργασιακό χώρο.

 
 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή
 
                   Νικόλαος Οικονόμου                                             Βασίλειος Σολιόπουλος   
 

 

Facebook Twitter