Αντικατάσταση εργασιακού εκπροσώπου

28 Φεβρουαρίου 2008

 

Μετά την παραίτηση του συναδέλφου Χρήστου Φραντζανά από τη θέση του εργασιακού εκπροσώπου στην Ιδιωτική Ραδιοτηλεόραση, λόγω αλλαγής χώρου εργασίας και μετάβασής του στην Αθήνα, τη θέση καταλαμβάνει η επιλαχούσα  συνάδελφος Ελισάβετ Σταυριανίδου.

 
 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Facebook Twitter